Segítse munkánkat adója 1%ával

Alakulás éve: 2001 - Közhasznúság: PK.T.KH.624 - Adószám: 18973468-1-08 - Bankszámlaszám: 10700031-26829704-51100005

2020. december 10., csütörtök

Gyászol a Győr Arrabona Lions Club.

 


Csiszka Antal (1944-2020)

Gyászol a Győr Arrabona Lions Club. Elhunyt Csiszka Antal újságíró alapító tagunk, a 2005/2006-os év soros elnöke.

Veszprémben született, Miskolcon végzett az akkori Nehézipari Műszaki Egyetemen, majd életének, munkásságának színtere Győr lett. A Kisalföld megyei napilap munkatársa volt három évtizeden keresztül, rovatvezető, majd főszerkesztő-helyettes státuszánál fogva meghatározó szerepet töltött be a lap életében. Később a Győri Tükör hetilap főszerkesztője lett, de számos szakmai orgánum, üzemi lap, többek között az Áram ÉDÁSZ Rt. lapja, a Rábatext – Aranypille, valamint az Audi Hungária szaklap felelős szerkesztőjeként is jegyezték. Haláláig a Széchenyi Egyetem Alumni Magazinjának munkatársaként dolgozott. Több könyv szerkesztése, társszerzősége fűződik nevéhez. Az újságíró szakma és a város elismert személyisége volt, hatvan éves születésnapján Győr Jubileumi Emlékérmét, a Média 2003 Alapítvány és a MUOSZ elismerését vehette át.

Számos szakmai és civil szervezetben fejtette ki tevékenységét. A Győr Arrabona Lions Club 2001-es alapításától aktív részese a klub jótékonysági munkájának. Kapcsolati tőkéjével nagyban segítette a klub életét. Újságírói vénájának köszönhetően naprakészen tájékozódott a világ és szűkebb környezetünk történéseiben. Az Arrabona Lions Esték meghívott vendégeinek felkészült, empatikus beszélgető partnereként, könnyed stílusának köszönhetően felejthetetlen estéket töltöttünk el többek között Bujtor Istvánnal, Gyöngyössy Katival, Mikó Istvánnal, Szilágyi Tiborral, Udvaros Dorottyával, Várszegi Asztrikkal.

Udvarias, barátságos, olykor pajkos modorával mindenkinek belopta magát a szívébe. Szabadidős programjainkon anekdotázásaival a társaság középpontja volt. Büszkék vagyunk arra, hogy közel húsz esztendőn keresztül segítette klubunkon keresztül a lions mozgalom célkitűzéseit, támogatott minden jó kezdeményezést, amivel a rászorulók nehézségein enyhíteni tudtunk.

Szép családi életet élt. Idén ünnepelték orvos feleségével, Erzsébet asszonnyal 50. házassági évfordulójukat.

Elvesztettünk egy barátot, egy klubtársat, egy jó embert.

Tóni, Tóni bácsi emléked őrizzük, szívünkben tovább élsz!2020. június 28., vasárnap

2019 évi szöveges beszámoló és közhasznúsági jelentés


2019. évi szöveges beszámoló
A clubcélja a testi, szociális, vagy más módon hátrányos helyzetű emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése az egészségmegőrzéssel, a betegségek megelőzésével, gyógyításával - különös tekintettel a látássérültekre - kapcsolatos tevékenységek támogatásával. A hazai és külföldi szervezetekkel történő együttműködés révén a népek közötti barátság és megértés szellemének erősítése. A klub tevékenységét a nemzetközi, és hazai alapelvek szerint lefektetett Alapszabályzata és az általa hozott határozatok alapján végzi.

1.Számviteli beszámoló
A Győr Arrabona Lions Club – közhasznú szervezet – beszámolóját„A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete”a számviteli törvény előírásai szerint készítette el. A beszámoló az előírt mellékleteket tartalmazza. A szervezet 2019 évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

a./ Egyszerűsített éves beszámoló adatai
 Eszközök
 Befektetett eszközök-
 Forgóeszközök értéke                                                          1.533 e Ft
 ebből:
Pénzeszközök értéke                                                  1.533 e Ft
Aktív időbeli elhatárolás                                                   70 e Ft
 Eszközök összesen                                                  1.603 e Ft
 Források
 Saját tőke                                                                 1.603 e Ft
Tőkeváltozás                                                              1.916 e Ft
Tárgyév eredménye                                                      313 e Ft
Források összesen                                                              1.603 e Ft

b./Eredmény-kimutatás adatai
 Bevételek                                                                              2.427 e Ft
Ebből:
Tagdíjak                                                                         943 e Ft
Támogatások                                                              1.329 e Ft
Szja 1%                                                                          155 e Ft
Összes közhasznú bevétel                                                  2.427 e Ft

Kiadások                                                                               2.740 e Ft
Ebből:
Anyag jellegű ráfordítások                                             10 e Ft
Egyéb ráfordítások                                                    2.677 e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai                                    53 e Ft
Összes kiadás                                                                     2.740 eFt
A Klub tárgyévi eredménye -313 e Ft, a tárgyévi kiadások meghaladták a tárgyévi  bevételeket. A tárgyévi bevételt meghaladó kiadásokra a klub 2018. évi maradvány  pénzeszközei, 1.846 e Ft nyújtott fedezetet.

2.Támogatások

Befolyt támogatások részletezése:
Pannonhalmi séta bevétele                                          578 eFt
Nádorkert Kft                                                                200 eFt
Karácsonyi borkínálás                                                  400 eFt
Vill-korr Hungária Kft                                                      50 e Ft
Nil Nocere Bt                                                                  90 e Ft
Illés Zoltán                                                                      11 e Ft
Személyijöv. adó1 %                                                    155 e Ft
Beszedett tagdíjak                                                        943 e Ft

 Klub által adott támogatások részletezése
 Kantharosz Alapítvány                                               200 eFt
 Süss Fel Nap Alapítvány                                            100 eFt
 Vakok és Gyengénlátók Szövetsége                          300 eFt
 Mit tehetünk érted?Autista Alapítvány                        300 eFt
 Kattogók vásárlása és felszerelése                            164 eFt
 Pulmonológiai Alapítvány Ultrahang készülék            500 eFt
 Kárpátaljai Rászorulók támogatása                              50 e Ft
 Tagdíj éves összege                                                   730 e Ft
Ebből hazai                                                       420 e Ft
nemzetközi                                                        310 e Ft

 Egyéb jelentősebb kiadás
Hatékony reklám (molinó pannonhalma)                      23 e Ft
Trikó Land                                                                   122 e Ft
Részvétel konvención                                                   20 e Ft
Koszorú                                                                         10 e Ft
Szállásdíj konvenció                                                      18 e Ft

A Lions Clubok Magyarországi Szövetség ajánlására elkülönítetten kezeli a jótékonysági illetve működési pénzeszközöket

2018 12. 31-én
A jótékonysági számla záró egyenlege:                1.021.329 Ft
A működési számla záró egyenlege:                        259.908 Ft
A házipénztár záró egyenlege                                  251.675 Ft

3./ A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

4./ A közhasznú tevékenységek felsorolása
Vakok és gyengén látók támogatása
Autisták támogatása
Önkéntes véradás szervezés
Egészségnap
Közlekedési lámpákra átkelést segítő hangjelzők felszerelése
Karácsonyi jótékonysági forralt borkínálás
Jótékonysági bál
Részvétel a Kantharosz Gála-jótékonysági borárverésen
Mentális és tanulási problémával küzdő gyermekek támogatása

Támogatott szervezetek
Vakok és Gyengénlátók GYMSM-i szervezete
Radó Tibor Iskola Süss fel Nap Alapítvány
Autista Otthon Alapítvány
Szabóky Adolf Iskola
Petz Kórház Pulmonológiai Alapítvány
Kárpátaljai rászorulók


Győr, 2020. április 05.


…………….....................................................
Vörös László
elnök

2020. május 1., péntek

Motoros balesetben megsérült támogatása


A motoros balesetben megsérült Foki Nikolett és családja korábban a Kantharosz alapítványhoz folyamodott támogatásért, a jótékonysági gála a járvány miatt azonban elmaradt. A Győr Arrabona Lions Club már korábban is támogatta a családot, akik most szintén nehéz helyzetbe kerültek. A 100 000,- Ft-os támogatásra nagy szüksége volt a családnak.
Mi vigyázunk egymásra.

Szabóky Adolf Szakiskola négy tanulójának támogatása


A Győri Szakképzési Centrum Szabóky Adolf Szakiskolájában az ott dolgozó Györgyiné Németh Róza lions tag pedagógustársai közreműködésével tett javaslatot arra, kinek tud segíteni a klub. Két, nehéz körülmények között élő tanulót 20-20 ezer forintos vásárlási utalvánnyal támogattak, két diáknak pedig az online tanuláshoz egy-egy laptopot adományoztak. A gyerekek nagyon örültek az étkezési utalványoknak és a számítógépeknek.
Mi vigyázunk egymásra!

Támogatási prioritások


  • A látás védelme, megelőzés, vakok és gyengén látók segítése
  • Egészséges életmód, megelőzés szűrések és tájékoztatás segítségével

Rendszeres programjaink

  • jótékonysági gyalogtúra
  • egészségnap – egészségi állapot ingyenes felmérése,
  • jótékonysági forralt bor árusítás,
  • véradás szervezése
  • Arrabona Lions Esték- beszélgetés híres emberekkel /eddig: Erőss Zsolt, Várszegi Asztrik, Korcsmáros György, Dr Kukorelly István, Bujtor István, Mikó István/
  • közlekedési lámpákhoz "kattogók", hangjelző készülékek telepítése
  • ifjúsági csereprogram: lehetőség fiatalok számára, hogy külföldre utazhassanak, családoknál és központi nemzetközi táborban más kultúrákkal ismerkedjenek, cserébe külföldi fiatalok fogadása itthon családoknál és a központi táborban

Az általunk támogatott szervezetek, intézmények

Vakok- és Gyengénlátók GyMS M-i Szervezete, Radó Tibor Általános Iskola, "Süss fel Nap" Alapítvány , "Família" Nagycsaládosok Egyesülete, Pannonhalmi Egyházmegyei Karitasz Alapítvány, F-es Alapítvány, "Mit Tehetnék Érted" Autizmus Alapítvány, PAMOK Gyermek Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály